Family Tree Outline for 22-7994-M - 1DR EILI

Displaying 5007 animals in 22 generations.

Click to toggle highlighting horses that appear more than once in the pedigree.

The maximum number of animals allowed was reached, there may be more ancestors related to this animal.

                        VEIMAR N-475
                            BIRKEBEIN N-150
                          DUEN N-319
                      GAPA STORDAL N-568
                          HAARFAGER N-310
                        DUEN N-353
                          LYDA N-243
                    RODSETBLAKKEN f.1918
                        NJAAL N-157
                      KLARA N-577
                  OYARBLAKKEN N-819
                          FLEITNER N-97
                        NJAL N-166
                            GANGE ROLV I N-42
                          KJAEMPA F.1879
                      GANGE ROLV N-261
                        FRIDA F.1894
                    DALFRUEN N-876
                        SNORRE STURLASON N-265
                      LIV N-581
                          BIRKEBEIN N-150
                        DUEN N-319
                DYRE N-1059
                      KARE N-189
                    KARESON ERESFJORD N-623
                      FJELLROSEN N-632
                  SELMA N-2423
                        TRYGG N-308
                      HAUK N-690
                        FLINKA N-497
                    DUA N-1717
                      FRIDA N-699
              SAFIR N-1490
                            FLEITNER N-97
                          NJAL N-166
                              GANGE ROLV I N-42
                            KJAEMPA F.1879
                        FREMAD N-275
                          DALY F.1890
                      HARFAGER BOLSOY N-509
                          HAARFAGER N-310
                        DUEN N-353
                          LYDA N-243
                    HAKON JARL N-645
                              FLEITNER N-97
                            NJAL N-166
                                GANGE ROLV I N-42
                              KJAEMPA F.1879
                          ROSENKRANTZ N-239
                        HAKON N-283
                            ALLEGRO N-127
                          LINA F.1891
                      LILJEN N-706
                            FLEITNER N-97
                          NJAL N-166
                              GANGE ROLV I N-42
                            KJAEMPA F.1879
                        RAGNA N-363
                          BLAKKA N-63
                  GLOPPANG N-894
                                FLEITNER N-97
                              NJAL N-166
                                  GANGE ROLV I N-42
                                KJAEMPA F.1879
                            ROLV NJAALSON N-264
                          TRYGG N-299
                        DALEGUBBEN N-502
                              KARE N-189
                            RIMFAKSE N-255
                          LINKA N-579
                            BERGLIOT N-400
                      BERGFAST N-635
                            KARE N-189
                          RIMFAKSE N-255
                        KARI N-666
                            BARONEN N-193
                          LILJEN N-383
                            DONNA N-199
                    BERGFRID N-2142
                          BARONEN N-193
                        HAKON N-302
                      ENGESETBLAKKA N-881
                              FLEITNER N-97
                            NJAL N-166
                                GANGE ROLV I N-42
                              KJAEMPA F.1879
                          ROLV NJAALSON N-264
                        VAMBESETBLAKKA N-593
                GULLA N-6554
                              FLEITNER N-97
                            NJAL N-166
                                GANGE ROLV I N-42
                              KJAEMPA F.1879
                          ROLV NJAALSON N-264
                        TRYGG N-299
                      DALEGUBBEN N-502
                            KARE N-189
                          RIMFAKSE N-255
                        LINKA N-579
                          BERGLIOT N-400
                    BERGFAST N-635
                          KARE N-189
                        RIMFAKSE N-255
                      KARI N-666
                          BARONEN N-193
                        LILJEN N-383
                          DONNA N-199
                  LYDIA-SEIME N-6552
                    BOBLAKKA f.1920
            HOSAR N-1717
                                  FLEITNER N-97
                                NJAL N-166
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  KJAEMPA F.1879
                              FREMAD N-275
                                DALY F.1890
                            HARFAGER BOLSOY N-509
                                HAARFAGER N-310
                              DUEN N-353
                                LYDA N-243
                          HAKON JARL N-645
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                ROSENKRANTZ N-239
                              HAKON N-283
                                  ALLEGRO N-127
                                LINA F.1891
                            LILJEN N-706
                                  FLEITNER N-97
                                NJAL N-166
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  KJAEMPA F.1879
                              RAGNA N-363
                                BLAKKA N-63
                        GLOPPANG N-894
                                      FLEITNER N-97
                                    NJAL N-166
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      KJAEMPA F.1879
                                  ROLV NJAALSON N-264
                                TRYGG N-299
                              DALEGUBBEN N-502
                                    KARE N-189
                                  RIMFAKSE N-255
                                LINKA N-579
                                  BERGLIOT N-400
                            BERGFAST N-635
                                  KARE N-189
                                RIMFAKSE N-255
                              KARI N-666
                                  BARONEN N-193
                                LILJEN N-383
                                  DONNA N-199
                          BERGFRID N-2142
                                BARONEN N-193
                              HAKON N-302
                            ENGESETBLAKKA N-881
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                ROLV NJAALSON N-264
                              VAMBESETBLAKKA N-593
                      GROVEN N-982
                            OSMAN N-179
                          HARALD HARFAGER N-213
                        LYDIA N-1005
                          FROYA f.1901
                    OSRAM GJERSTAD N-1180
                        HORN N-919
                      EDEL N-4685
                        KVELLA N-3369
                  VALEBU N-1569
                          MOREBLAKKEN N-825
                        HEROLD N-918
                          LYSLOA N-2447
                      SANDSTOL N-1015
                        SEIRA N-3007
                    SYLVIA II N-6471
                        STORD N-630
                          GYDA N-378
                      FJELLROSA N-2769
                        GINA N-1739
                VITAL f.1960
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                ROLV NJAALSON N-264
                              TRYGG N-299
                            DALEGUBBEN N-502
                                  KARE N-189
                                RIMFAKSE N-255
                              LINKA N-579
                                BERGLIOT N-400
                          BERGFAST N-635
                                KARE N-189
                              RIMFAKSE N-255
                            KARI N-666
                                BARONEN N-193
                              LILJEN N-383
                                DONNA N-199
                        FRIMANN N-736
                                  FLEITNER N-97
                                NJAL N-166
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  KJAEMPA F.1879
                              ROLV NJAALSON N-264
                            GULLFELD N-FH0048
                              SARA N-247
                          FLINKA N-659
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  GANGE ROLV II N-92
                                VESLEGRAAEN N-139
                              ODIN N-311
                            FLORA N-465
                      PORAT N-923
                            OSMAN N-179
                          HARALD HARFAGER N-213
                        FLORA N-938
                                GANGE ROLV I N-42
                              GANGE ROLV II N-92
                            GANGE ROLV III N-130
                          FREIA N-570
                    ORSTINGEN N-1148
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                FREMAD N-275
                                  DALY F.1890
                              HARFAGER BOLSOY N-509
                                  HAARFAGER N-310
                                DUEN N-353
                                  LYDA N-243
                            HAKON JARL N-645
                                      FLEITNER N-97
                                    NJAL N-166
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      KJAEMPA F.1879
                                  ROSENKRANTZ N-239
                                HAKON N-283
                                    ALLEGRO N-127
                                  LINA F.1891
                              LILJEN N-706
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                RAGNA N-363
                                  BLAKKA N-63
                          MOLNESBLAKKEN N-792
                            GYDA f.1909
                        FOLDOLEN N-844
                          SYLVEI N-920
                      ANDORA N-4224
                        ANDA N-2259
                  ANITRA N-9883
                        TERJE N-769
                      RIDDER N-808
                        KILSTIBLAKKA N-1552
                    DOKKA N-3580
                        ROLF TRYGGSON N-543
                      KLEPPA N-1554
              METTE N-12952
                      KNUPPEN N-908
                    ROAN N-1041
                      SEIRA N-3007
                  TALJE N-1509
                                  FLEITNER N-97
                                NJAL N-166
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  KJAEMPA F.1879
                              FREMAD N-275
                                DALY F.1890
                            HARFAGER BOLSOY N-509
                                HAARFAGER N-310
                              DUEN N-353
                                LYDA N-243
                          HAKON JARL N-645
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                ROSENKRANTZ N-239
                              HAKON N-283
                                  ALLEGRO N-127
                                LINA F.1891
                            LILJEN N-706
                                  FLEITNER N-97
                                NJAL N-166
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  KJAEMPA F.1879
                              RAGNA N-363
                                BLAKKA N-63
                        MOLNESBLAKKEN N-792
                          GYDA f.1909
                      FOLDOLEN N-844
                        SYLVEI N-920
                    FOLDA N-6620
                      DINA N-3539
                AURMOY N-12324
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                ROLV NJAALSON N-264
                              TRYGG N-299
                            DALEGUBBEN N-502
                                  KARE N-189
                                RIMFAKSE N-255
                              LINKA N-579
                                BERGLIOT N-400
                          BERGFAST N-635
                                KARE N-189
                              RIMFAKSE N-255
                            KARI N-666
                                BARONEN N-193
                              LILJEN N-383
                                DONNA N-199
                        FRIMANN N-736
                                  FLEITNER N-97
                                NJAL N-166
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  KJAEMPA F.1879
                              ROLV NJAALSON N-264
                            GULLFELD N-FH0048
                              SARA N-247
                          FLINKA N-659
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  GANGE ROLV II N-92
                                VESLEGRAAEN N-139
                              ODIN N-311
                            FLORA N-465
                      PORAT N-923
                            OSMAN N-179
                          HARALD HARFAGER N-213
                        FLORA N-938
                                GANGE ROLV I N-42
                              GANGE ROLV II N-92
                            GANGE ROLV III N-130
                          FREIA N-570
                    KJARTAN N-1037
                  REIDUN N-8507
                              FLEITNER N-97
                            NJAL N-166
                                GANGE ROLV I N-42
                              KJAEMPA F.1879
                          FREMAD N-275
                            DALY F.1890
                        HARFAGER BOLSOY N-509
                            HAARFAGER N-310
                          DUEN N-353
                            LYDA N-243
                      HAKON JARL N-645
                                FLEITNER N-97
                              NJAL N-166
                                  GANGE ROLV I N-42
                                KJAEMPA F.1879
                            ROSENKRANTZ N-239
                          HAKON N-283
                              ALLEGRO N-127
                            LINA F.1891
                        LILJEN N-706
                              FLEITNER N-97
                            NJAL N-166
                                GANGE ROLV I N-42
                              KJAEMPA F.1879
                          RAGNA N-363
                            BLAKKA N-63
                    ASTRID N-2341
          MYRSTEIN N-1866 H-I50
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                FREMAD N-275
                                  DALY F.1890
                              HARFAGER BOLSOY N-509
                                  HAARFAGER N-310
                                DUEN N-353
                                  LYDA N-243
                            HAKON JARL N-645
                                      FLEITNER N-97
                                    NJAL N-166
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      KJAEMPA F.1879
                                  ROSENKRANTZ N-239
                                HAKON N-283
                                    ALLEGRO N-127
                                  LINA F.1891
                              LILJEN N-706
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                RAGNA N-363
                                  BLAKKA N-63
                          GLOPPANG N-894
                                        FLEITNER N-97
                                      NJAL N-166
                                          GANGE ROLV I N-42
                                        KJAEMPA F.1879
                                    ROLV NJAALSON N-264
                                  TRYGG N-299
                                DALEGUBBEN N-502
                                      KARE N-189
                                    RIMFAKSE N-255
                                  LINKA N-579
                                    BERGLIOT N-400
                              BERGFAST N-635
                                    KARE N-189
                                  RIMFAKSE N-255
                                KARI N-666
                                    BARONEN N-193
                                  LILJEN N-383
                                    DONNA N-199
                            BERGFRID N-2142
                                  BARONEN N-193
                                HAKON N-302
                              ENGESETBLAKKA N-881
                                      FLEITNER N-97
                                    NJAL N-166
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      KJAEMPA F.1879
                                  ROLV NJAALSON N-264
                                VAMBESETBLAKKA N-593
                        DRAGJORD N-1000
                              KNALLFIN
                            SOLFIN N-655
                              LAUVDOKKA
                          VILFRID N-2515
                            KOBBERSTADBLAKKEN N-1390
                      BLOM N-1163
                          FOSS N-755
                        FROYA N-4155
                          SIGRID f.1918
                    TORBJORN N-1417
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                FREMAD N-275
                                  DALY F.1890
                              HARFAGER BOLSOY N-509
                                  HAARFAGER N-310
                                DUEN N-353
                                  LYDA N-243
                            HAKON JARL N-645
                                      FLEITNER N-97
                                    NJAL N-166
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      KJAEMPA F.1879
                                  ROSENKRANTZ N-239
                                HAKON N-283
                                    ALLEGRO N-127
                                  LINA F.1891
                              LILJEN N-706
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                RAGNA N-363
                                  BLAKKA N-63
                          LADEJARL N-864
                            KETT N-1655
                        GREIMANN N-1032
                            GUDDAL N-711
                          GREI N-2588
                      TORFRID N-7329
                                      FLEITNER N-97
                                    NJAL N-166
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      KJAEMPA F.1879
                                  FREMAD N-275
                                    DALY F.1890
                                HARFAGER BOLSOY N-509
                                    HAARFAGER N-310
                                  DUEN N-353
                                    LYDA N-243
                              HAKON JARL N-645
                                        FLEITNER N-97
                                      NJAL N-166
                                          GANGE ROLV I N-42
                                        KJAEMPA F.1879
                                    ROSENKRANTZ N-239
                                  HAKON N-283
                                      ALLEGRO N-127
                                    LINA F.1891
                                LILJEN N-706
                                      FLEITNER N-97
                                    NJAL N-166
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      KJAEMPA F.1879
                                  RAGNA N-363
                                    BLAKKA N-63
                            MOLNESBLAKKEN N-792
                              GYDA f.1909
                          RUSK N-868
                        BERLANDSBLAKKA N-5049
                          LYDA N-3046
                  DALE-JARL N-1594
                                      FLEITNER N-97
                                    NJAL N-166
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      KJAEMPA F.1879
                                  FREMAD N-275
                                    DALY F.1890
                                HARFAGER BOLSOY N-509
                                    HAARFAGER N-310
                                  DUEN N-353
                                    LYDA N-243
                              HAKON JARL N-645
                                        FLEITNER N-97
                                      NJAL N-166
                                          GANGE ROLV I N-42
                                        KJAEMPA F.1879
                                    ROSENKRANTZ N-239
                                  HAKON N-283
                                      ALLEGRO N-127
                                    LINA F.1891
                                LILJEN N-706
                                      FLEITNER N-97
                                    NJAL N-166
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      KJAEMPA F.1879
                                  RAGNA N-363
                                    BLAKKA N-63
                            GLOPPANG N-894
                                          FLEITNER N-97
                                        NJAL N-166
                                            GANGE ROLV I N-42
                                          KJAEMPA F.1879
                                      ROLV NJAALSON N-264
                                    TRYGG N-299
                                  DALEGUBBEN N-502
                                        KARE N-189
                                      RIMFAKSE N-255
                                    LINKA N-579
                                      BERGLIOT N-400
                                BERGFAST N-635
                                      KARE N-189
                                    RIMFAKSE N-255
                                  KARI N-666
                                      BARONEN N-193
                                    LILJEN N-383
                                      DONNA N-199
                              BERGFRID N-2142
                                    BARONEN N-193
                                  HAKON N-302
                                ENGESETBLAKKA N-881
                                        FLEITNER N-97
                                      NJAL N-166
                                          GANGE ROLV I N-42
                                        KJAEMPA F.1879
                                    ROLV NJAALSON N-264
                                  VAMBESETBLAKKA N-593
                          GROVEN N-982
                                OSMAN N-179
                              HARALD HARFAGER N-213
                            LYDIA N-1005
                              FROYA f.1901
                        OSRAM GJERSTAD N-1180
                            HORN N-919
                          EDEL N-4685
                            KVELLA N-3369
                      OSTER N-1392
                                VEIMAR N-475
                                    BIRKEBEIN N-150
                                  DUEN N-319
                              GAPA STORDAL N-568
                                  HAARFAGER N-310
                                DUEN N-353
                                  LYDA N-243
                            RODSETBLAKKEN f.1918
                                NJAAL N-157
                              KLARA N-577
                          OYARBLAKKEN N-819
                                  FLEITNER N-97
                                NJAL N-166
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  KJAEMPA F.1879
                              GANGE ROLV N-261
                                FRIDA F.1894
                            DALFRUEN N-876
                                SNORRE STURLASON N-265
                              LIV N-581
                                  BIRKEBEIN N-150
                                DUEN N-319
                        INGER N-5551
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                FREMAD N-275
                                  DALY F.1890
                              HARFAGER BOLSOY N-509
                                  HAARFAGER N-310
                                DUEN N-353
                                  LYDA N-243
                            HAKON JARL N-645
                                      FLEITNER N-97
                                    NJAL N-166
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      KJAEMPA F.1879
                                  ROSENKRANTZ N-239
                                HAKON N-283
                                    ALLEGRO N-127
                                  LINA F.1891
                              LILJEN N-706
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                RAGNA N-363
                                  BLAKKA N-63
                          NILSINE N-2419
                                  BARONEN N-193
                                HAKON N-302
                              KANDALSBLAKKEN N-620
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      GANGE ROLV II N-92
                                    VESLEGRAAEN N-139
                                  ODIN N-311
                                FLORA N-465
                            INGRID N-1754
                                KARE N-189
                              KARFRID N-794
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                FLOA N-604
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    BALDER N-57
                                  FLINKA N-45
                    OMA N-12180
                      STELLA N-3416
                LIDAREN N-1653
                            VEIMAR N-475
                                BIRKEBEIN N-150
                              DUEN N-319
                          GAPA STORDAL N-568
                              HAARFAGER N-310
                            DUEN N-353
                              LYDA N-243
                        RODSETBLAKKEN f.1918
                            NJAAL N-157
                          KLARA N-577
                      OYARBLAKKEN N-819
                              FLEITNER N-97
                            NJAL N-166
                                GANGE ROLV I N-42
                              KJAEMPA F.1879
                          GANGE ROLV N-261
                            FRIDA F.1894
                        DALFRUEN N-876
                            SNORRE STURLASON N-265
                          LIV N-581
                              BIRKEBEIN N-150
                            DUEN N-319
                    ALMANN N-1029
                      ALSBLAKKA N-2234
                  LUNA N-6968
                                  FLEITNER N-97
                                NJAL N-166
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  KJAEMPA F.1879
                              FREMAD N-275
                                DALY F.1890
                            HARFAGER BOLSOY N-509
                                HAARFAGER N-310
                              DUEN N-353
                                LYDA N-243
                          HAKON JARL N-645
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                ROSENKRANTZ N-239
                              HAKON N-283
                                  ALLEGRO N-127
                                LINA F.1891
                            LILJEN N-706
                                  FLEITNER N-97
                                NJAL N-166
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  KJAEMPA F.1879
                              RAGNA N-363
                                BLAKKA N-63
                        MOLNESBLAKKEN N-792
                          GYDA f.1909
                      FOLDOLEN N-844
                        SYLVEI N-920
                    ESTER N-3514
                      DALFRID N-3459
              FELDER N-1707
                                  FLEITNER N-97
                                NJAL N-166
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  KJAEMPA F.1879
                              FREMAD N-275
                                DALY F.1890
                            HARFAGER BOLSOY N-509
                                HAARFAGER N-310
                              DUEN N-353
                                LYDA N-243
                          HAKON JARL N-645
                                    FLEITNER N-97
                                  NJAL N-166
                                      GANGE ROLV I N-42
                                    KJAEMPA F.1879
                                ROSENKRANTZ N-239
                              HAKON N-283
                                  ALLEGRO N-127
                                LINA F.1891
                            LILJEN N-706
                                  FLEITNER N-97
                                NJAL N-166
                                    GANGE ROLV I N-42
                                  KJAEMPA F.1879
                              RAGNA N-363
                                BLAKKA N-63
                        GLOPPANG N-894
                                      FLEITNER N-97
                                    NJAL N-166
                                        GANGE ROLV I N-42
                                      KJAEMPA F.1879
                                  ROLV NJAALSON N-264
                                TRYGG N-299
                              DALEGUBBEN N-502
                                    KARE N-189
                                  RIMFAKSE N-255
                                LINKA N-579
                                  BERGLIOT N-400
                            BERGFAST N-635
                                  KARE N-189
                                RIMFAKSE N-255